• Home
  • u wilt gaan samenwerken met anderen

u wilt gaan samenwerken met anderen

Eigenlijk zit aan alles in het leven een aspect van samenwerking, kijk maar naar de volgende voorbeelden: maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, B.V., N.V., joint venture, tussen aandeelhouders apart, letters of intent, distributie overeenkomsten, agenturen, importeurschappen, overeenkomsten op het gebied van afname, meest begunstiging, technische ondersteuning, enfin, te veel om op te noemen.

Maar er is één ding dat bij iedere vorm van voorgenomen samenwerking hetzelfde is: het vereist goede voorbereiding, er moet een visie en een beleid aan ten grondslag liggen en alles moet goed op papier komen.

Dan bent u bij ROESINK DE ZEEUW aan het juiste adres: een vele jaren lange ervaring op nationaal en internationaal niveau zorgt ervoor, dat u van het begin tot het eind goed wordt begeleid.

Of het nu betreft een zuiver secretariële en organisatorische invulling, of het schrijven dan wel het uitonderhandelen van contracten, het is aan u om te bepalen waarvoor u ROESINK DE ZEEUW inschakelt.

Bij de secretariële en organisatorische invulling gaat het om de verslaglegging, uitvoering van besluiten en het voorbereiden, inclusief de daarvoor afgesproken documentatie, van bijeenkomsten met beoogde partners.

Dat laatste kan betrekking hebben op het laten uitvoeren van een due diligence, accountantsonderzoek, technische due diligence, legal audit en er wordt dan van een al dan niet door u opgestelde (maar altijd wel goedgekeurde) shortlist offerte gevraagd, namens u opdracht gegeven, de doorlooptijd wordt bewaakt en het rapport wordt al dan niet met commentaar op een volgende bijeenkomst bij de agenda gevoegd.

Eigenlijk wordt hier opgetreden als een soort super secretaris.

Dat kan ook bij het voorbereiden en reguleren van een aandeelhoudersvergadering of anderszins zakelijke bijeenkomst.

Wanneer ervoor wordt gekozen, dat contracten worden geschreven, dan heeft de ervaring geleerd, dat de aanwezigheid van ROESINK DE ZEEUW, ook bij inleidende besprekingen, meer tijdsbeslag vergt, maar er ook voor zorgt dat misverstanden bij de overdracht van kennis door u in de verschillende stadia van onderhandelingen veel minder voorkomen, dan vaak het geval is, wanneer slechts aan het eind van de rit wordt gebriefd.

Dat zorgt meteen al voor een beter cont(r)act en dus ook weer tijdwinst in de vorm van minder concepten.

Bij het uitonderhandelen van contracten wordt vaak het model van de bad guy en good guy gehanteerd, zo blijft de relatie tussen u en uw wederpartij zo veel mogelijk in stand en kan er toch op het scherp van de snede worden gediscussieerd.

Het is goed om te weten, dat Frans, Duits en Engels in woord en geschrift voor ROESINK DE ZEEUW geen problemen opleveren.

Zo kunt u ook een contract, maar ook correspondentie, in die talen (maar natuurlijk ook in het Nederlands) door ROESINK DE ZEEUW laten beoordelen in z’n geheel of op door u op te geven onderdelen.

Dit onderwerp brengt stukken meer met zich mee, dan hier kan worden beschreven.

Voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal een half uur bent u welkom

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van iedere advocaat zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden. Op verzoek wordt u daarvan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een exemplaar toegestuurd.

CONTACT

AdvocaatMr D. Roesink
Telefoon+31 35 693 6464
Fax+31 35 693 6944
E-mailroesink@lawmasters.eu

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.