• Home
  • Hoe niet om te gaan met uw advocaat

Hoe niet om te gaan met uw advocaat

veel mensen klagen over hoe hun advocaat met hen omgaat, hier 12 ideeën over hoe, voor de verandering, een cliënt NIET met zijn advocaat zou moeten omgaan:

1. kom onvoorbereid

Voordat u een bespreking met uw advocaat hebt, is het handig, dat u alle feiten op een rijtje hebt gezet en deze zo hebt gerangschikt, dat een ieder deze kan begrijpen. Het beste is ook nog een samenvatting maken van ongeveer 1 bladzijde. Wanneer u dit alles voorafgaand aan de bespreking naar uw advocaat stuurt, kan die meteen al tot de kern van de zaak komen. Leg wel vaktermen, bedrijfstak gerelateerd jargon, kort uit. dit alles spaart tijd en geld.

2. zeef vooral de stukken, welke u toestuurt/meeneemt

Het is beter, dat u niet zelf een selectie maakt van de stukken, welke u uw advocaat toestuurt of naar hem meeneemt, uw advocaat screent in weinig tijd een ordner op stukken, welke hij relevant vindt. en, onder stukken wordt ook verstaan: e-mail correspondentie, faxen, handgeschreven aantekeningen, foto’s, kortom: alles wat op betreffende zaak betrekking heeft.

3. geef alleen volgens u relevante informatie

Vertel uw verhaal en laat uw advocaat bepalen wat hij wel of niet relevant vindt, soms zijn dingen die u onbelangrijk vindt juist erg belangrijk en omgekeerd. uw advocaat schift wel, dat is geen teken van onvoldoende interesse in uw zaak, maar dat heeft te maken met een efficiënt tijdgebruik. Denk, bijvoorbeeld, eens: hoe zou ik zelf reageren als iemand mij het verhaal, zoals ik dat mijn advocaat vertel, zou vertellen. Geef ook stukken, welke niet zo gunstig voor uw zaak lijken, tijdens een procedure komt het allemaal toch meestal wel uit. Uw advocaat kan anders niet alle voors en tegens afwegen en u dus geen goed advies geven.

4. blijf aan de oppervlakte

Teveel informatie kan een soort troevendood veroorzaken, maar het is van belang, dat uw zaak in een groter verband kan worden geplaatst.

5. blijf op uw gelijk hameren zonder de risico’s onder ogen te zien

Niemand kan beter beoordelen wat er aan de hand/gebeurd is, dan degenen, die daar zelf bij waren of dat zelf hebben meegemaakt, maar als de andere partij dit betwist of het een situatie betreft, waarbij niemand aanwezig was, zult u uw standpunt wel moeten (kunnen) bewijzen: de rechter oordeelt op feiten die kunnen worden bewezen. Bewijs door getuigen mag, maar het is vaak een gok wat de getuige gaat zeggen, vooral ook, wanneer deze nog een relatie (van welke aard ook) met uw wederpartij mocht hebben (gehad), iets op papier, daarentegen, staat vast;

6. onderken niet dat uw zaak ook zwakke kanten heeft

Wat niet leuk is, is, dat u uw zaak op een zodanige manier aan uw advocaat presenteert, dat hij op het eerste gezicht erg sterk lijkt, maar u zelf wel beter weet, bijvoorbeeld: u bent ontslagen wegens diefstel maar tegen uw advocaat zegt u, dat het was, omdat u was vergeten iets te melden. Uw advocaat kan u dan niet goed adviseren. Een processtrategie wordt gebaseerd op wat u vertelt, niet op wat u niet zegt. En in het voorbeeld van diefstal: dat komt in een procedure toch wel uit.

7. weiger advies te aanvaarden

Misschien hebt u zelf al wat onderzoek gedaan (internet) of met andere gepraat (en zo al een soort advies gelregen), allemaal best te begrijpen, maar uw advocaat zal u veelal niet (kunnen) vertellen wat u nu zo graag wilt horen. Als u niet wilt luisteren of alleen maar een bevestiging wilt krijgen van hetgeen u al dacht of uw advocaat slechts zeggen wat hij wel of niet moet doen, dan verspilt u tijd en geld: u bent naar uw advocaat gegaan voor zijn advies, een advies gebaseerd op zijn kennis en ervaring en als u dat niet wilt, moet u niet naar een advocaat gaan.

8. vertel niet wat u wilt bereiken en hoe

Tot het gaatje willen gaan, maar ook zeggen: het moet in een week zijn gedaan, werkt niet, deze standpunten zijn tegenstrijdig. Een goed resultaat bereiken kost altijd tijd en (het wordt eentonig): geld. u moet duidelijk zijn over wat u wilt.

9. kom een strategie overeen en verander dan van gedachten

Wanneer u zegt: ik wil procederen en, daarmee, dat en dat resultaat bereiken, zeg dan niet, nadat uw advocaat daarvoor alles heeft voorbereid en, misschien, (deels), al in werking heeft gezet: ik wil, eigenlijk, geen proces, zie maar hoe je het snel regelt. De ervaring leert, dat een goed resultaat dan niet vaak volgt, omdat dit afbreuk doet aan uw geloofwaardigheid . Het is verder jammer van alle moeite en (jawel) geld.

10. kom tijdens de procedure telkens met nieuw feiten en         omstandigheden

Vooral ook, wanneer die niet te bewijzen zijn of niet worden ondersteund door stukken, zig zag beleid ondersteunt uw geloofwaardigheid evenmin en zal onderhandelingen nadelig beïnvloeden. Werkt kostenverhogend omdat de houding (en de stukken) in de procedure weer moeten worden aangepast. Uw advocaat is daar dus (meestal) niet voor, zijn oorspronkelijke advies is niet alleen gebaseerd op de wet, maar ook op de praktische haalbaarheid van uw claim met de informatie van toen.

11. stel geen vragen

o.k., beantwoorden van vragen kost, op korte termijn, tijd (en dus alweer, sorry: geld), maar kan van belang zijn voor het verloop van de procedure, dus op de langere termijn weer goed, bijvoorbeeld: er zijn nieuwe feiten, hoe verhouden die zich tot hetgeen nu gebeurt. bel, mail, etc., niet voor elk wissewasje: verzamel uw vragen en communiceer die op een efficiënte manier.

12. praat niet over de (mogelijkerwijs te verwachten) kosten

Mensen vermijden vaak praten over kosten, maar het is belangrijk, dat daarover van meet af aan (op basis van de verstrekte gegevens) duidelijkheid bestaat. De ene weg inslaan levert soms meer op dan de andere, maar kan ook een ander prijskaartje hebben, waardoor een mix wellicht interessanter is, een kosten/baten-analyse is toch wel iets, dat moet worden gedaan en blijven worden gedaan gedurende de loop van de procedure.

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van iedere advocaat zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden. Op verzoek wordt u daarvan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een exemplaar toegestuurd.

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.