Disclaimer

Het op deze website vermelde is niet bedoeld als advies, het beoogt algemene informatie te geven, dus niet een analyse en samenvatting te zijn en het is niet de bedoeling, dat het op deze website vermelde wordt gezien/gebruikt als vervanging van een op enige situatie, wellicht, toepasbaar juridisch advies. Voor zover er op deze website sprake is van links, aanvaardt ROESINK DE ZEEUW geen aansprakelijkheid voor het gebruik, de inhoud en/of veiligheid daarvan en van betreffende websites.

ROESINK DE ZEEUW betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van informatie. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit daarvan op haar website of anderszins gecommuniceerd. ROESINK DE ZEEUW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van deze website alsmede (een) actie(s), welke iemand onderneemt op basis van haar informatie, adviezen en waarschuwingen.

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.