• Home
  • Hoeveel kost een advocaat en waarom

Hoeveel kost een advocaat en waarom

Het is goed, dat u een globale indruk hebt van wat een advocaat kost en, ook: waarom.

Een advocaat hoort aan de voorkant samen met u af te wegen wat uw kansen zijn en of de kosten opwegen tegen het gewenst resultaat of het betreffend belang.

Dat kan in principiële zaken anders liggen dan in zuiver commerciële.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (= toevoeging, in dat geval betaalt de Staat vanwege laag inkomen of vermogen, maar bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd, zie: www.rechtsbijstand.nl) of, als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, deze geen dekking geeft onder de polis (of, ten onrechte, zegt, dat u slechts de advocaat van haar keuze kunt nemen), dan komen de kosten voor een advocaat voor uw eigen rekening.

Een ervaren advocaat kost u gemiddeld, vanaf € 150,- per uur + een opslag voor kantoorkosten, btw en kosten van derden (deurwaarder, griffierecht, deskundigen) en dat kan meer worden bij complexe zaken of zaken met een groot belang, maar minder, bijvoorbeeld, als het gaat om de incasso van een kleine vordering.

Bij één uur blijft het zelden: u moet de zaak en hetgeen daarmee samenhangt uitleggen, de advocaat moet de daarop betrekking hebben stukken allemaal lezen (en bepalen wat wel en wat niet relevant is), op basis daarvan moet een strategie worden uitgezet, er moet contact worden opgenomen en worden gecorrespondeerd met de wederpartij, er volgen telefoongesprekken, er moet worden gezocht naar toepasselijke jurisprudentie (eerdere uitspraken op vergelijkbaar gebied), er moet worden geprobeerd de wederpartij te overtuigen zonder meteen te gaan procederen (liefst afgerond met regeling, vastgelegd in een zgn. vaststellingsovereenkomst) en als dat dan allemaal tot niets leidt, wordt er toegekomen aan een dagvaarding met daarna wisselen van stukken (conclusies geheten) en (voorbereiding van) rechtszittingen.

Dan bent u er, in het algemeen, niet met 10 uur, maar, bij zeer langdurige en omvangrijke zaken kan de tarifering, gaandeweg, worden bijgesteld.

En hoe zit het aan de kant van de advocaat?

Een deel van zijn praktijk betreft gefinancierde rechtshulp (toevoegingen), hetgeen voor het aan een zaak bestede aantal uren een betrekkelijk gering bedrag met zich meebrengt (soms, uiteindelijk, slechts ongeveer € 50,- per uur (of zelfs minder), dus ook minder dan u aan uw garage, loodgieter of elektricien betaalt)

Vanuit het Gooi moet er sinds al een hele tijd, in plaats van naar Hilversum of Amsterdam, naar Almere, Lelystad , Arnhem of zelfs Leeuwarden (zie: www.rechtspraak.nl, organisatie, Rechtbanken Midden-Nederland, of: Gerechtshoven, Arnhem-Leeuwarden) worden gegaan (bij toevoegingen worden kilometers, bijvoorbeeld, wel vergoed, maar daarvan kan je geen auto rijden, en de reistijd wordt niet vergoed).

Van alleen toevoeging kan een advocaat, daarom, moeilijk bestaan, hij moet immers, wel beschikken over een ingericht kantoor en een archief, hij moet een administratie voeren en (secretariële) ondersteuning hebben, hij moet abonnementen hebben op literatuur en jurisprudentie, hij moet zijn kennis op peil houden (verplichte permanente beroepsopleidingen), hij moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, etc.

Pas na aftrek van al deze kosten resteert een inkomen, dat van maand tot maand en van jaar tot jaar kan wisselen.

Gelukkig bestaan er ook zaken, waarin een uurtarief (afhankelijk van de aard en omvang van een zaak) in rekening kan worden gebracht, dat maakt wel wat goed.

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van iedere advocaat zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden. Op verzoek wordt u daarvan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een exemplaar toegestuurd.

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.